Winsis Computer Equipment (Shenzhen) Co. Ltd

Address : Building A, Jun Wei Xing Factory Area, Tong Fu Yu Industrial Park, Guang Ming Street, Guang Ming District, Shenzhen, China

General contact : shihx@winsis.com.cn

Sales Inquiries :  sales@winsis.com.cn

Tel:+86-0755-33699916-868

Fax:+86-0755-33699918